Taktvätt

Taktvätt i Stockholm och Uppsala

Att tvätta sitt tak är inte bara pricken över i:et för att ge ett hus eller en fastighet ett helt och rent helhetsintryck. Det är också viktigt, eller rentav avgörande för om man kan behålla eller behöver byta ut taket. Olika yttre faktorer såsom sol, frost och sur nederbörd bryter långsamt ned takpannornas ytskikt. Det leder till att betongytan blir porös och sträv och suger åt sig massa fukt, vilket i sin tur är en perfekt grogrund för alger, mossa och lavar. Om fukten som tränger sig ner fryser kan det leda till frostsprängningar som riskerar att skada eller spräcka takpannorna, vilket leder till att regn och smältvatten rinner in till undertaket. En taktvätt kan alltså förhindra att skadan uppstår och du kan undvika att tvingas göra en takomläggning. Om skadan redan är skedd kan vi ta fram en offert på takrenovering.

Ute-Tak har många års erfarenhet av taktvätt. Vi utför taktvätt i hela region Stockholm och upp till Uppsala och vi är noga med att utföra arbetet inom vår bestämda tidsplan. Vi städar och håller arbetsplatsen så ren som möjligt under och efter att arbetet utfört. Det viktigaste för oss är att göra ett kvalitetsjobb från början till slut!

Förutom taktvätt har vi en mångårig kompetens inom takmålning, takskottning och takservice och vi erbjuder även helhetslösningar inom tak- och fasadrenoveringar.

Takrengöring – vad ingår

Det är vanligt att behöva måla om taket i samband med en taktvätt och takmålning är något vi är specialister på. Läs mer om takmålning här.

Rensning av hängrännor

Rensning av hängrännor är viktigt av flera anledningar. Förutom att vattnet inte kan rinna ut om det ligger massa löv och annat i vägen, så binder löven fukten kvar i hängrännan vilket kan orsaka rostskador. Om hängrännorna dessutom har börjat vrida sig in mot huset kan vattnet rinna över och skada fasaden. På Ute-Tak rekommenderar vi rensning av hängrännor två gånger per år, men det kan såklart skilja sig åt.

Yttre underhåll bostadsrättsföreningar

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar enligt Bostadsrättslagen för att underhålla taket och fasaden på fastigheten. I stort innebär underhåll att hålla något i gott skick och för ett tak görs det genom exempelvis skötsel och rengöring. Vi rekommenderar att rensa ett tak från löv och mossa två gånger per år och skotta snö med rätt utrustning. Den som har underhållsansvar för något ansvarar också för att reparera det om det går sönder.   

Ute-tak har gedigen erfarenhet av tak-och fasadarbeten för bostadsrättsföreningar. Arbetsmomenten i bostadsrättsföreningar är liknande de på privatvillor. Den stora skillnaden är att arbeten i denna storleksklass ställer mycket högre krav på projektledning från utföraren. Arbetet tar av naturliga skäl längre tid att utföra och vi behöver ta i beaktning att omgivningen ska störas så lite som möjligt.

Läs också:

Installera solceller och bli självförsörjande på el sommartid

Teckna serviceavtal med Ute-Tak

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss, så hör vi av oss till dig