Takservice

Teckna serviceavtal för takunderhåll

Boka en kostnadsfri takkontroll

Med ett takserviceavtal är syftet att tidigt kunna upptäcka och undvika skador/följdskador. Det kan vara skador som uppstår på olika delar av fastigheten, som exempelvis vattenskador i lägenheter och förråd på grund av inträngande vatten, eller andra typer av skador på fasader, fönster m.m. Att ha någon som tar hand om taket genom löpande kontroller ger taket och fastigheten en längre livslängd.

En fastighetsägare är alltid ansvarig för att det finns full säkerhet för de som arbetar på taken. Det kan gälla arbeten som utförs av bland annat snöskottare, takläggare och sotare. Med UTE TAK:s takservice kan du känna dig trygg i att fastighetens tak är säkert, både för de på och nedanför taket. 

Takservice är en trygghet för dig som fastighetsägare då eventuella brister kan upptäckas i tid, innan påföljden blir för stor både tidsmässigt- och ekonomiskt. UTE TAK erbjuder takservice för fastigheter i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss för en kostnadsfri första kontroll av ert tak!

Serviceavtal för fastighetsägare

Vi anpassar våra serviceavtal för att passa olika fastighetsägare utifrån vad just din/dina fastigheter behöver. Tillsammans ser vi till att fastigheten mår bra, så att du som fastighetsägare kan känna dig trygg.

UTE TAK både takservice och skottning av snö, men också kombinationer av de två. Vi erbjuder en kostnadsfri kontroll innan ni tecknar avtal med oss. På så sätt vet ni hur ert tak mår och vad just ert tak är i behov av.

Vad ingår i takservice?

När du tecknar takservice ingår tillsyn, skötsel samt takunderhåll i enlighet med behov som identifieras. I serviceavtalet ingår det att vi 1–2 gånger per år gör en kontroll, där vi bland annat utför städning samt lövrensning på taken.

Vad som ingår i avtal för takunderhåll:

I tillsyn av taket ingår även förslag på åtgärder att utföra om vi hittar något som avviker. Kontrollen görs bland annat för att säkerställa att det finns all taksäkerhet som behövs. Vid besiktning kan vi identifiera eventuella brister i taksäkerheten, samt föreslå nödvändiga åtgärder. Läs mer om takbesiktning och takkontroll.

Vid vår besiktning kan vi även ge förslag på åtgärder utifrån en prioriteringsordning, om det finns vissa akuta åtgärder eller inom vilket intervall en åtgärd bör göras. Detta för att ni som fastighetsägare ska kunna planera budget på fasigheten och ha framförhållning i er åtgärdsplan. 

Serviceavtal med snöskottning

Vi har även avtal med snöskottning av tak. Snöskottningsavtal kan tecknas tillsammans med serviceavtal eller separat.

Kostnadsfri första kontroll av ert tak

Innan ni väljer att teckna avtal med UTE TAK kan vi komma ut till er fastighet för en kostnadsfri första kontroll av taket. Under kontrollen ser vi bland annat över taket och taksäkerheten, allt sammanställs till er i en rapport med bilder och förslag på eventuella åtgärder. Kontrollen används som underlag till ett offertförslag för serviceavtal och/eller snöskottningsavtal.

Ni får ett offertunderlag efter vår kontroll utifrån de åtgärder och behov vi identifierar. Efter den första kontrollen kan ni sedan själva ta ställning till om ni väljer att teckna avtal med oss.

Kontakta oss för att teckna takserviceavtal

Med vår takservice kan du lita på att uppdraget sköts på ett professionellt sätt. Kontakta oss idag, för att få ett förslag på takservice för din fastighet. 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss, så hör vi av oss till dig